Maleøkt

Maleøkt

Vi dro i gang en omfattende kreativ økt heromdagen. Og som alltid hadde vi mange intelligenser i tankene når vi organiserte denne; MENNESKEKLOK er vi når vi samarbeider 2 og 2 ORDKLOK blir vi når vi må prate, diskutere, argumentere og avtale hvordan vi skal samarbeide og mens vi samarbeider. SYSTEMKLOK er det greit å være når vi skal organisere arbeidet.  ROMKLOK er det å kunne se og forstå det faktum at vi tegner overfor hverandre, men det handler bl.a. også om retningsans, fargesans, kunne se helheten, kreativitet og fantasi - alt tatt i bruk når vi tegner og maler. KROPPSKLOK "trening" av finmotorikk, bruk av ulike redskaper, og teknikker sittende på gulvet denne gangen.

Oppgaven var å tegne med blyant, sammen 2 og 2 på samme ark sittende overfor hverandre. Etterpå skulle tegningen fargelegges med vannmaling.

Loading...
Loading...