En eventyrlig tid

 sniggelmrodstrek

Det var en gang en gjeng idealistiske foreldre som slo seg sammen og fikk bygget sin egen barnehage. Den stod ferdig det herrens år 1990, - med nytt hus, nye unger og nytt personalet. Uten tradisjoner eller historikk å bygge på og uten ferdig opptråkkede stier å gå, lå alle muligheter åpne, og vi som hørte til der kunne velge vår egen vei.
Det var en eventyrlig tid!

Og nettopp det; “En eventyrlig tid”, kalte vi det første året vårt. Det brukte vi til å finne ut hva vi ville jobbe med, hvilke profil barnehagen skulle ha. Som nyetablert privat barnehage på den tiden, måtte vi bevise vår rett til eksistens… Og en profil som fortalte hvem vi var og hva vi sto for skulle gi oss identitet og stil.

Langt om lenge, eller etter ca. et år, ble det til Rusvik Naturbarnehage.

Men på veien dit, mens vi ventet og leitet og skolerte oss for å finne vårt spesielle satsningsområde, og siden vi så på dette som en eventyrlig tid, valgte vi å bruke klassiske eventyr og fortellinger som samlingspunkt det første året.
 en eventyrlig tid

De tre avdelingene valgte hver sin favoritthistorie;
Rosa Elefant – Bukkene Bruse
Grønne Kolibri – Askeladden og de gode hjelperne
Blå Havkatt – Geitekillingen som kunne telle til ti
 

Fortellingene ble brukt til temaarbeid, læringsarena og underholdning, vi fortalte og gjenfortalte, dramatiserte og sang, konstruerte, formet og bygget. Ja vi viste sågar frem både produkter og teaterforestillinger til foreldre og andre som ville se.

Så når året var omme hadde vi hatt en eventyrlig tid både bokstavelig talt; med eventyr og fortellinger, og i overført betydning; fordi vi på veien gjennom året også hadde funnet fram til Naturbarnehagen. (Men akkurat det er en helt annen historie)

Snipp snapp snute…
(..fremdeles er eventyret i rute ;-)

Loading...
Loading...