Trylleskipet

sniggelmrodstrek

...var navnet på et pedagogisk verktøy som ble laget for første klassetrinn da 6-årsreformen kom. Materiellet bestod av store arbeidsbøker for barna, temahefter med oppgaver, lærerveiledninger og en høytlesningsbok og hadde fokus på skriftspråkstimulering gjennom lek. Bente Hagtvedt Eriksen og Jørgen Frost var utviklere av materiellet.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom 2 barnehager og en skole på Karmøy og Universitetsforlaget. Det gikk ut på å prøve ut dette nye materiellet. Og selveste Jørgen Frost var kursholder og veileder i prosjektet.

I Rusvik Naturbarnehage ble det organisert sånn at 6-åringene hadde daglige økter med førskoletrening der dette materiellet ble brukt. Øktene bestod av språklydleker,  oppgaver, høytlesning, gjenfortelling og (rolle)lek med vekt på bruk av språket. Selv om det ikke ble drevet rein lese- og skriveopplæring, var resultatet hos oss at de aller fleste barna lærte å lese og skrive før de sluttet i barnehagen.

Loading...
Loading...