skapende lek

Ungene våre simpelthen elsker å lage ting. Enten de selv finner ark og fargeblyanter og drar i gang klipping, tegning og liming ved bordet, eller vi voxne arrangerer formingsoppgaver, fordyper barna seg med iver og entusiasme i arbeidet.

Prosessen frem til produktet sies å være det viktigste, og mye kunst i naturbarnehagen er nettopp øyeblikkskunst. Ting vi lager i naturen av ting vi finner i naturen er et exeplel. Men det er ikke til å stikke under en stol at barnets stolthet også knyttes til hva de har fått til å lage. Derfor er det viktig for oss også å gi barna erfaring med ulike materialer og teknikker, samtidig som barnet mestrer å gjøre arbeidet selv. Vi viser og veileder, mens barnet må selv føle at det er deres produkt, - laget av dem selv.

Det kan være en krevende oppgave å finne aktivitet som passer alle med tanke på at barna er fra knappe tre år til fylte seks. Da opplever vi at ferdigheter og forutsetninger spriker. Så noen ganger er materialet best egnet for de eldste, og andre ganger tillpasses oppgaven de yngste, men ofte er gleden og utbyttet likt uansett alder. Da er vi alle like fornøyde.

Resultatene henges som oftest opp til glede - dekor og utstilling.
Noen samles i mapper som barna får med hjem når de slutter.
Men det er også VELDIG stas å få de med hjem med en gang!

Loading...
Loading...