UTE

UTE

er der det skjer...

Naturen er den viktigste leke- og lærearenaen i naturbarnehagen. Den er det største "rommet" vi har, og her er det virkelig høyt under taket. Aktivitetene ute er utallige og favner både lek, studier og motoriske aktiviteter så vel som klassiske friluftsaktiviteter, for å nevne noe. Vi har faste turmål både ved sjøen, i skog og lynghei. Men utedager kan også tilbringes i egen lavvo eller grue og hente opplevelser der.

Som Naturbarnehage ble det også natulig for oss å engasjere oss i miljøet. Vi er blitt sertifisert for dette arbeidet både som Miljøfyrtårn og med Grønt flagg, og i 2011 ble vi tildelt Rogaland fylkeskommune sin miljøpris.

 

 

mange int bw    naturfilosofi color   rosaruss bw  gront flagg bw  miljofyrtarn bw

 

     

Loading...
Loading...