Priser og åpningstider

sniggelmrodstrek

Priser

Kategori Pr måned
Hel plass (1.1.2023) kr 3 000,-
   
Søskenmoderasjon for 1 søsken 30 % 
Søskenmoderasjon 2 søsken eller flere 50 % 
Kostpenger hel plass kr 400,-


Åpningstider

Barnehagen er åpen alle hverdager fra kl 07.00 til kl 16.30, med unntak av onsdag før påske.
Denne dagen stenger vi kl 1200.
Barnehagen holder også stengt på inntil fem planleggingsdager i året.

Søknadsskjema

Fyll ut  søknadsskjema og søk plass hos oss via samordnet opptak i Karmøy kommune.
For mer informasjon se hjemmesidene til Karmøy kommune.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller andre spørsmål.

Loading...
Loading...