Lek og frihet

sniggelmrodstrek

Hva er lek?
Lek er det viktigste i barnets utvikling. Her lærer barn de viktigste tingene i livet. De lærer å omgås andre, å få gode venner, å takle forskjellige situasjoner og reaksjoner fra andre, at vi må vente på tur, de bruker og utvikler sin fantasi og kreativitet, de opplever glede, de lærer å takle frustrasjon og konflikter, de får en forståelse av seg selv, og de utvikler forståelse for at en ting kan være noe annet enn det ser ut som, en kloss kan være alt fra lastebil til sverd.

Den kan virke uformlig, uangripelig, ubeskrivelig. Leken er mangfold. Barnets lek er som havet, tar aldri slutt, har ufattelige dybder, kan være stille en stund, før den blåser opp igjen. lekogfrihet1

Lek er

 • Utvikling
 • Utprøving
 • Læring
 • Frihet
 • Spontanitet og kreativitet
 • Grenseløs
 • Grunnlaget for å være menneske
 • Lekeforskeren Huizinga sier at "lek er". Med det mener han at leken er en egen livsform, det å leke er et mål i seg selv. Leken ledsages av en følelse av spenning og glede, og en fornemmelse av at det er noe annet enn det alminnelige liv.

  Det vi lærer og opplever i barndommen, er med oss resten av livet, og påvirker våre valg. I Rusvik Naturbarnehage vil vi gi barn gode muligheter for lek. Det betyr at vi må sette av tid til lek, og gi barn rom til å leke. De voksne må være årvåkne for barnas signaler og se hva som er nødvendig for at barnas lek skal være god, enten det er utstyr, inspirasjon, eller (ikke minst) gode lekekamerater. Å gi barn gode muligheter for lek betyr også at vi gir leken

 • Tid
 • Rom
 • Forståelse
 • Voksnes anerkjennelse
 • Veiledning når det trengs
 • Frihet
 • lekogfrihet2Filosofen Arne Næss sier at lekenhet er en form for frihet, noe spontant som kommer innenfra. Alle mennesker er i utgangspunktet fri. Fri til å være den vi er, fri til å tenke, fri til å følge våre tanker. Frihet er også ansvar. Ansvar for hvem vi er, ansvar for det vi gjør. Vi har også et ansvar for andre, et ansvar for felles beste.

  Våre handlinger har konsekvenser, for oss selv og de vi har rundt oss. Barn må få lære og oppleve frihet og ansvar, sammen med andre barn og voksne. Den eneste måten å oppleve dette på, er ved å være sammen med andre. Den mest naturlige måten barn er sammen på er i leken.   

  Loading...
  Loading...