Naturfilosofi

sniggelmrodstrek

I Rusvik Naturbarnehage arbeider vi i og med naturen. Vi vil at barna skal bli glade i naturen, fordi det vi er glade i, vil vi også ta vare på.

For å bli glade i noe, må vi oppleve det. Fokuset ligger ikke på hvordan naturen blir forurenset, men på å gi barna positive og varierte opplevelser ute. Naturen er noe vi kan bruke, men ikke forbruke. Dette vil vi også gi videre til barna. Vi lar barna være i og bruke naturen på den måten som er mest naturlig for barn; gjennom lek.

sommerfugljakt

Vi går på tur i all slags vær til varierte områder, for eksempel skog, mark, sjø, strand, myr og bekk. Det er "faste" områder vi kommer tilbake til gjennom hele året. Slik kan barna bli trygge og lære områdene å kjenne, og vi kan følge årstidsvariasjonene.

Naturen er en fantastisk lærearena. Alt vi kan lære inne, kan vi også lære ute i det fri, enten det er farger eller fysikk og matematikk.

Naturen er verdens største "gymsal", der barna har et uendelig utvalg av "lekeapparat", fra trær å klatre i, steiner å balansere på, til busker å krype under. Alt sammen ber om å bli brukt. Eng og mark er til for å løpe over, eller ligge stille i, og kanskje undersøke gresset som gror og småkrypene som kravler.

På våre ekspedisjoner studerer vi omgivelsene, studerer floraen og faunaen, leker, fisker, setter krabbeteiner, klatrer i trærne eller fjellet, lager mat, bader, samler sommerfugler, forteller eventyr eller historier, plukker nøtter. Vi gjør det som barna måtte finne på, de voksne har planlagt eller naturen innbyr til.

studeresammen

I tillegg til å la barna oppleve naturen og bli glad i den, ble det også naturlig å arbeide med annet holdningsskapende arbeid som miljøbevissthet.

Vi startet med kildesortering i 1991, og har fortsatt med det siden. Vi har jevnlig små eller store prosjekter som gjør oss mer bevisste på hvordan vi best mulig kan ta vare på den mangfoldige og flotte naturen vi har rundt oss.

Barn og voksne undersøker det vi finner og vi lærer sammen. Er det noe vi ikke kan, finner vi det ut sammen. På den måten lærer vi både hva et dyr heter, og metoder for å søke kunnskap.

Det vi ikke vet, kan vi lære.

Loading...
Loading...