Mål, metode og vurdering

sniggelmrodstrek

Hovedmålet vårt er at barna skal bli glade i naturen på deres egne premisser, at de får positive naturopplevelser og holdninger som de kan ta med seg videre.

 

Vi søker å nå dette målet gjennom at vi vil la barna bli glade i naturen, ved å gi barna gode naturopplevelser, gode muligheter for utvikling og læring på allsidige arenaer og et godt selvbilde. Dette vil vi gjøre ved å følge vår naturfilosofi og tanker om lek og frihet.

 

Samarbeid med hjemmet er sentralt, dette skjer gjennom den daglige kontakten med foreldrene og foreldresamtaler.

 

For å vite at vi er på rett kurs må vi vurdere vårt arbeid. Dette skjer på fire nivå:

  • Internt i personalet gjennom en rekke kvalitetskriterier og kontinuerlig gjennomgang av arbeidet på møter
  • På barnenivå gjennom barneintervju eller barnesamtaler og observasjon
  • Hos foreldrene gjennom responsen vi får, samtaler og foreldrespørreundersøkelse
  • Ekstern vurdering
Loading...
Loading...