Prosjektorientering

sniggelmrodstrek

Prosjekter har fra første år vært en vesentlig del av Rusvik Naturbarnehage. I starten var det "En eventyrlig tid", der målet var å finne en profil å satse på. Dette resulterte i naturbarnehagen, som har vært det viktigste og gjennomgående prosjektet i alle år, med målet å la barna oppleve og bli glade i naturen. En bieffekt av naturprofilen var å begynne med kildesortering.

columbadue1

Etter hvert var tiden inne for nye utfordringer, og vi, som første barnehage i Europa, ble med i et EU-prosjekt. Det var "Columba", der vi samarbeidet med andre barnehager i Finland, England og Italia om temaet barn og natur. Dette prosjektet varte i tre år. Deretter var det rett over i et dataprosjekt, som en av de første barnehagene i landet. Denne gangen samarbeidet vi med to andre barnehager i Rogaland. Innimellom har vi drevet prosjekt om førskoletrening for 6-åringene, "Trylleskipet", vi har drevet vurderingsprosjekt for å sikre kvalitet og forbedre vurderingsrutinene i barnehagen, og ENØKprosjekt for å utvikle vår naturprofil.

SO01596

Da Rusvik Naturbarnehage var 10 år, feiret vi dette storslagent. Hele året ble et prosjekt for å forberede jubileet. Vi hadde en stor jubileum2utstilling på rådhuset. Og vi inviterte alle barn som har gått i Rusvik Naturbarnehage og foresatte til en festaften med forestilling der barn og voksne underholdt. Forestillingen ble etterfulgt av servering; (egenproduserte) kanapeer, champagne(brus), kjempemarsipankake og kaffe. Det hele ble avsluttet med diskotek ut i de små timer.
flagg1 flagg2 flagg3 flagg4

I 2005 avsluttet vi vårt andre EU-finansierte samarbeidsprosjekt. Vi samarbeidet da med barnehager i England, Spania og Sverige om barn og læring. Vi har laget en egen prosjektside om dette. Les mer her.

Parallelt med dette utvikler vi også naturprofilen vår i barnehagen. Vi har fx. bygd en koie/varmestue i skogen. Det ble også et lite prosjekt :-).  Ikke minst fordi vi fikk noen kjepper i hjulene i form av avslag på søknader til grunneier. Så tok det veldig lang tid å vente på materialer, pipe, ovn og dugnadsgjengen. Men vi gav oss ikke...og alt ble ferdig til slutt, og siden behørig døpt og innviet av barn og voksne. Koien fikk navnet: SNIGLAHUSET.

Prosjektarbeid er en viktig måte å hjelpe oss voksne til utvikling og gi oss nye utfordringer. Prosjekter gir voksne og barn ny kompetanse og kunnskap. Barna får muligheter og erfaringer de ellers ikke ville fått, for eksempel gjennom Columba-samarbeidet og dataprosjektet. Noen prosjekter er små - opplevelser der og da, mens andre, kanskje de fleste, forandrer barnehagen for all fremtid.

Arbeidsmetoden gir oss voksne nye impulser gjennom samarbeid med andre barnehager og fagpersoner i inn- og utland. Vi utveksler idéer, erfaringer og metoder og prøver å bruke det vi lærer til å utvikle en stadig bedre barnehage.

Loading...
Loading...