Datalek

sniggelmrodstrek 

Datalek er et naturlig tilbud på lik linje med alle de andre aktivitetene vi tilbyr i barnehagen vår. Men sånn har det ikke alltid vært; Det faktum at vi har datamaskiner som leketøy for barna på alle avdelinger, møtte atskillig neserynking og hoderisting i mange kretser da de først kom. Sågar utdanningsdepartementet sa nei da vi søkte om støtte i starten. Så jeg tror ikke det er en overdrivelse å si at data i barnehager var et kontroversielt tema, - uten at det stoppet oss.

I barnehagen vår har vi tradisjon for å være tidlig ute med temaer og ting som vi tror vil være nyttige for å møte fremtiden. Vi var bl. a. den første naturbarnehagen i vår region, vi startet med kildesortering ca 10 år før det ble innført i kommunen vår, vi var første bedrift som fikk miljøsertifikat på Haugalandet og vi var den første barnehagen i Europa som deltok i et Comenius-prosjekt (EUprosjekt). 

Det var nettopp i forbindelse med dette prosjektet vi først brukte datamaskiner med barna i barnehagen. Vi startet forsiktig med nettside og hilsener via e-post i kommunikasjonen med partnere i Italia, Finland og England allerede mot slutten av 90-tallet. Men data ble først innført som leketøy da vi ble med i prosjektet IKT i barnehagen i 2000. Vi ønsket den gangen å finne ut om datamaskiner kunne likestilles med lego og bøker i bruk og tilgjengelighet i barnehagen. Det viste seg fort at det var mulig, - selvsagt, er det fristende å si i dag…  

Nå er datalek altså et naturlig tilbud på lik linje med alle de andre lekene vi har. Maskinene er sentralt plassert på avdelingene, barna kan selv betjene dem mer eller mindre når de vil i lekeperiodene inne. Leken med datamaskinene er variert. Vi har mange spill, dvs. pedagogisk programvare som er nøye valgt ut av pedagogene (for det finnes mye dårlig, som det også gjør i bokform, må vite), men barna både tegner, bearbeider tegninger og surfer på internett. Bruk av internett krever som oftest leseferdighet, så det skjer for det meste sammen med voksne, men de andre aktiviteter mestrer barna selv etter en viss tid. 

Datamaskinene brukes også som verktøy i prosjektarbeid. Vi kan hente informasjon på nettet, eller behandle og bearbeide tegninger, både analogt og digitalt. Vi har også digitale kameraer, skanner og skriver på avdelingene. 

I tillegg brukes datamaskiner som et verktøy for de voxne, eksempelvis til bildebehandling og som informasjonskanal mellom hjem og barnehage.

Datamaskinene fungerer nå som en lekearena der mange ferdigheter læres og utvikles, og at datamaskinene er kommet for å bli i barnehagen vår er hevet over enhver tvil.

Aktuell link:
http://www.barnevakten.no

Loading...
Loading...