Miljøfyrtårnet Rusvik Naturbarnehage

sniggelmrodstrek

Siden Rusvik Naturbarnehage ble startet i 1991, har vi hatt fokus på naturen, og hvordan vi kan ta vare på miljøet rundt og la barna bli glade i naturen. Men det var ikke før i 2003 vi fikk det håndfaste bevis på vår miljøprofil. Som aller første bedrift på Haugalandet ble vi sertifisert som "Miljøfyrtårn".

Miljøfyrtårn-sertifiseringen innebærer at vi oppfyller en rekke bransjekrav. Disse er delt opp i ulike kategorier:

 • Generelt
 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp og materialbruk
 • Energi
 • Transport
 • Avfall
 • Estetikk
 • For å få denne ærefulle sertifiseringen hadde vi en arbeidsgruppe som jobbet lenge og vel med å sørge for at vi oppfylte bransjekravene, vi tok kontakt med en konsulent som også hjalp oss med dette, vi skrev rapporter, og vi hadde besøk av en kontrollør som såg etter at alt stemte.

  En miljøsertifisering er en stor stund, og den blir ikke mindre når det er første gang i regionen. Når sertifikatet skulle overrekkes offisielt, hadde vi en mottagelse med alle barna, foreldre, presse, representanter fra Grønn Hverdag, Bjørn Reppe (miljøkonsulent i Karmøy kommune) og ordfører til stede. Ordføreren sa vakre ord før han overrakk sertifikatet, og vi feiret med miljøfyrtårnkake.

  For å beholde miljøfyrtårnstatusen må vi videreføre arbeidet. Vi må sende inn en årlig miljørapport, og vi må komme med nye tiltak for å gjøre arbeidet og barnehagen ennå mer miljøvennlig.

  miljofyrtarnsertifikat small

  Klipp fra pressen:  

  havis

  kbla
     

  ordforar

  fest3

  Ordføreren kom og sa fine ord... Mary Ann fikk sertifikatet...

  fest1

  kake

  Ordføreren fikk krus av oss... Og så spiste vi kake.
     
  Loading...
  Loading...