Grønt flagg

sniggelmrodstrek

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Satsningen på Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en Miljøskole. Kunnskaper gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.”

Sitatet er hentet fra hjemmesiden til FEE Norway. I Rusvik Naturbarnehage har vi alltid vært opptatt av natur, miljø og hatt ulike prosjekter i forhold til dette. I 2003 fikk vi miljøfyrtårnsertifiseringen, som er en noe mer omfattende sertifisering. Vi ønsket også å få et grønt flagg som et synlig bevis på vår miljøprofil. I den forbindelse satte vi i gang et prosjekt; vi bygget en insekthage, der store og små kan fordype seg i og utforske våre små insektvenners verden. Den ble åpnet i 2005.

Insekthagen

Før jul 2004 bestemte vi oss for at vi ville få i stand en insekthage. Ideen kom fra en av våre medarbeidere som hadde vært på utveksling hos en barnehage i London. I denne barnehagen hadde de noe de kalte ”Bug Garden”, et sted som var tilrettelagt for at insekter og småkryp skulle trives, og la seg finne og undersøke av barna. Dette syntes vi var en så god ide at vi adopterte ideen, av flere grunner. Vi ønsket å gjøre uteområdet i barnehagen mer variert og spennende, barn synes småkryp er spennende og fascineres av dem, vi vil ha fokus på natur i vårt arbeide og da er det naturlig å ta tak i det barna fascineres av, og i barnehagens uteområde fantes ingen gode steder å leite etter insekter. Bortsett fra steder barna ikke hadde lov å rote til, som blomsterbed og gruen.   

Miljøgruppa satte seg ned og formulerte mål, samt la en arbeidsplan. Med utgangspunkt i denne, satte arbeidet i gang i løpet av januar 2005, og etter litt tenking, idemyldring og arbeid stod hagen klar for bruk i slutten av mai. I starten på juni hadde vi åpningsfest, alle samlet seg foran hagen, vi sang fine sanger om insekter, snakket om insekter og hvordan hagen skal brukes, styreren holdt tale og klippet snor, og til slutt koste vi oss med insektmat (grillspyd med frukt). 

Hovedmålene med insekthagen var å bygge en insekthage, og at barn og voxne skal få bedre/øket kunnskap og innsikt i småkryp. Det første hovedmålet er jo konkret og målbart, og må vel sies å være oppnådd. Hovedmål nummer to er litt mer langsiktig, men vi er i gang her også. Bare ved sin blotte eksistens har insekthagen bidratt til å øke interessen for og kunnskapen om småkryp. Vi samler inn dyr som kan leve der, finner ut hva de heter (for eksempel hva er forskjellen på et tusenbein og skolopender), hva må vi gjøre for at de skal trives i hagen, osv. 

 

insekthagen1  insekthagen2

 

 

Fra åpningsfesten:

nsekthagen3  insekthagen4

Styrer taler og klipper snor                                     Hele barnehagen samles

insekthagen5   insekthagen6 

Vi forklarer hva som skal skje og                   Deilig insektmat, grillspyd med masse god frukt 
hvorfor vi er samlet her                                               

 

Høsten 2005 sendte vi inn søknad om å bli Grønt Flagg-barnehage, og ikke lenge etterpå kom det et stor grønt flagg til oss i posten. Dette vaier nå i toppen av flaggstangen.

Og slik ser det ut når blomstene blomstrer og småkrypene kryper
 

insekthage7 insekthage8
Loading...
Loading...