Karmøybladet

Miljøfyrtårnet Rusvik Naturbarnehage

  bilde1

 

Rusvik Naturbarnehage er den første bedrift eller virksomhet på Haugalandet som er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn. I går overrekte ordfører Kjell Arvid Svendsen miljøsertifikatet til den fremsynte barnehagen i Kopervik.

Av John Reidar Bøe

- Vi begynte tidlig å tenke miljø i barnehagen. Så det har blitt en del av oss uten at vi hadde det bevisst for øyet å få en slik sertifisering, sier styrer i Rusvik Naturbarnehage, MaryAnn Lund.
For å bli sertifisert som et Miljøfyrtårn kreves et grundig og bevisst arbeid, både i stort og smått med miljøspørsmål på arbeidsplassen. Miljøfyrtårn er en frivillig miljøsertifiseringsordning for bedrifter og offentlige virksomheter som utsteder et offentlig nasjonalt miljøkvalitetssertifikat. Det er felles krav til alle bransjer, også til barnehagene. Dessuten må spesielle krav oppfylles for en barnehage for å bli sertifisert, som blant annet arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energiforbruk, transport, avfallsbehandling og hvordan utearealene er grønne og hyggelige for barna.
Naturbarnehagen har dannet en miljøgruppe og valgt en leder for gruppen. Torgeir Eikeland skal være den daglige miljødetektiven og pådriver i barnehagen for å påse at miljømessige ting blir gjennomført.
- Gruppen skal sammen arbeide med stadig å finne miljøgevinster. Vi må være kreative. Jeg må også skrive en rapport til Miljøfyrtårn for kort å beskrive hva vi gjør for å utvikle og forbedre miljøet, både pedagogisk og arbeidsmiljømessig, sier han.
Rusvik Naturbarnehage var også den første naturbarnehagen, med pedagogisk vektleggelse på at ungene skal være mye ute i naturen, sier Lund.
Loading...
Loading...