Mange Intelligenser og Rusvik Naturbarnehage

Mange intelligenser er teorien Howard Gardner unnfanget da han prøvde å se forbi de tradisjonelle iq-testene. I Rusvik Naturbarnehage bruker vi denne teorien som en metode til å tydeligere se hele barnet. Vi legger vekt på det som tradisjonelt har vært hovedfokus i skolen, språklig intelligens og logisk-matematisk intelligens, men alle de andre intelligensene hjelper oss å tenke helhet når vi skal veilede og støtte barna i utviklingen. 

Vi ble først introdusert for teorien da vi var på kurs med Howard Gardner i 14. august 2003. Dette var et stort kurs for alle skolene på Karmøy. Rusvik Naturbarnehage var også med, for dette syntes vi virket spennende. Og det var det, vi ble fascinert av den lille mannen som fortalte om sine tanker og teorier. Etterhvert fant vi ut hvordan vi kunne bruke dette i barnehagen vår, med ting som profilbøker for barna, MI-dager, og observasjonsskjema. Det viktigste er likevel å bruke teorien og tankene i hverdagen, som et middel å tolke barnas (og de voksnes) valg og preferanser. 

For å tydeliggjøre, både for personalet, foreldre og for barna, hva hver intelligens innebærer, har vi valgt å sette våre egne navn på dem. Disse bruker vi både sammen med og istedenfor de mer offisielle navnene Howard har benyttet. 
Språklig intelligens - Ordklok
Naturlig intelligens - Naturklok
Romlig visuell intelligens - Romklok
Kroppskinestetisk intelligens - Kroppsklok
Interpersonlig intelligens - Menneskeklok
Intrapersonlig intelligens - Selvklok
Logisk-matematisk intelligens - Systemklok
Musikalsk intelligens - Musikk-klok

Alle mennsker er kloke, men vi er ikke alltid kloke på samme måte. Alle har intelligensen fordelt og vektlagt på ulike måter, dette kjenner vi som sterke og svake sider. Gjennom å bruke det vi er sterke på, kan vi også utvikle de sidene vi er mindre sikre på. Målet er ikke at alle skal være like, tvert imot, men målet er at vi skal kunne oppleve og erfare mest mulig. 

gardnerphoto3

 

 

Loading...
Loading...