Velkommen til Rusvik
Naturbarnehage

Rusvik Naturbarnehage

Rusvik Naturbarnehage er en foreldreeid barnehage med tre avdelinger i Kopervik på Karmøy. Vi setter fokus på lek og frihet i naturen som en sentral del av vår pedagogiske tilnærming. Gjennom helhetlig læring inspirerer vi barna til å utforske, leke og lære i de ulike miljøene og kontekstene de deltar i.

Natur & miljøbarnehage

I oppstartsåret søkte vi bevisst etter en pedagogisk plattform som reflekterte dagens barn og verden rundt dem. Inspirert av behovet for økt utendørs aktivitet i barnehager, satset vi på dette, startet med en fast tur-dag som utviklet seg til tre utedager med fokus på naturopplevelser og miljøarbeid.

Miljøfyrtårn og Grønt Flagg

Siden Rusvik Naturbarnehage ble startet i 1990, har vi hatt fokus på hvordan vi kan la barna bli glade i naturen og ta vare på miljøet rundt oss. I 2003 fikk vi det håndfaste bevis på vår miljøprofil. Da ble vi sertifisert av Miljøfyrtårn – som første bedrift på Haugalandet! Miljøfyrtårn krever resertifisering hvert 3. år. Det vil si gjennomgang av hele bedriftens miljøtiltak sammen med en tredjeparts konsulent hvert 3. år. I tillegg leverer barnehagen en årsrapport hvert år, som dokumenterer det systematiske miljøarbeidet.

«Der Miljøfyrtårn arbeidet krever systematisk miljø og HMS arbeid i barnehagen, er Grønt Flagg-prosjektene i større grad rettet mot arbeidet sammen med barna. Disse prosjektarbeidene har vi fokus på i minst 1 år og er felles for hele barnehagen. I de siste år har vi hatt fokus på «Kjøkkenhage og økologisk dyrkning», mens fra 2024 skal vi ha fokus på «Natur- og biologiskmangfold». Her har hver avdelingen laget sitt opplegg tilpasset sin barnegruppe og forutsetninger.

Barnehagen har blitt overrakt mange priser og begeistringer for sitt arbeid med miljø i barnehagen.

Nyttig informasjon

Årsplan

Kalender

Vedtekter

Skroll til toppen