Grønn Kolibri

På vår avdeling har vi en herlig barnegruppe bestående av 21 barn mellom 2-6 år.  

Vi ser at det er mange fordeler med å dele i mindre grupper, og har derfor valgt å dele barnegruppen i to, 3-4 av 5 dager i uken. Det er hovedsakelig i kjernetiden (9:30-12:30) at vi deler oss i disse gruppene. Formiddag og ettermiddag er vi sammen, og velger også å være alle sammen noen ekstra dager innimellom. 

Personalet på Grønne Kolibri består av 2 pedagoger og 2 fagarbeidere/pedagogiske medarbeidere.

Vi er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barna, samt barn og voksne, og står på for at alle barna skal føle seg ivaretatt, sett og verdsatt for den de er.

Dagene på Grønne Kolibri er forutsigbare med faste og gjennomtenkte rutiner. Utfordringene og forventningene tilpasses barnets alder og vi er der for å støtte og oppmuntre slik at barna opplever mestring og blir selvstendige. 

Leken verdsettes høyt, og vi legger til rette for, og setter av tid til at barna får utfolde seg i lek både i barnehagen og ute i naturen. 

Vi ønsker at barna skal bli glade i naturen slik at de også ønsker å ta vare på den. Dette ønsker vi å oppnå ved å gi barna gode erfaringer og opplevelser ute i naturen.  Alt vi kan lære inne, kan vi lære like godt ute. 

Nyheter

Skroll til toppen